Hippotherapie

Wat is hippotherapie?

andre 1 Hippotherapie? Dat is toch paardrijden voor mensen met een fysieke of een mentale beperking? Niet alleen. Ook als je je in een moeilijke fase in je leven bevindt, als je geestelijk in de knoop zit, kun je veel baat hebben bij het therapeutisch werken met paarden.

Daarbij gaat het altijd om een driehoeksrelatie, waarbij het paard het medium is tussen jouzelf en de therapeut of therapeute.

Hieronder volgen vijf aspecten die voor mij heel belangrijk zijn bij hippotherapie.

1. Relationele en zintuigelijke aanpak

Een paard ziet, hoort, voelt alles. En geeft meteen feedback. Het dier houdt je een spiegel voor. Of het nu gaat om gevoelens van angst, superioriteit, verbazing, onzekerheid; alles komt aan het licht door de interactie met het paard. Dat werkt bevrijdend. Waar het om gaat, is dat je leert om in het hier en nu te zijn, met volle aandacht aanwezig.

Bij hippotherapie stimuleren we ook bij onze deelnemers het gebruik van alle zintuigen, waardoor je je op een andere manier bewust wordt van het hier en nu. Als het gaat om mensen met een handicap, gebruiken we wel de term snoezelen.

Verbale en non verbale communicatie spelen in dit proces een belangrijke rol. Daarbij is het niet altijd nodig dat je op het paard zit. Als hippotherapeute creëer ik een klimaat waarin je je fysiek en mentaal veilig voelt.

andre 22. Aangepast paardrijden

Hippotherapie kan ingezet worden als creatieve activiteit ter ontspanning, in groepsverband of individueel.
Met aangepast materiaal leren we een ruiter met handicap paardrijden.
Hierbij staat therapie niet voorop, maar je groeit hoe dan ook door de interactie met het paard en/of de groep.
Je leert je eigen mogelijkheden en grenzen inschatten en bouwt zelfvertrouwen en eigenwaarde op.

Het is een fysieke training voor je lichaam.

3. Grondwerk

Via grondwerk geven we veel aandacht aan de relatie met het paard waarbij lichaamstaal (zowel van paard als begeleider) en non-verbale communicatie gaan veranderen.

Respect en vertrouwen tussen mens en paard groeien met als gevolg dat zaken als leiding geven en leiding nemen helderder worden.

4. Revalidatie door het gebruik van de bewegingen van het paard

andre 3Een kinesitherapeut, logopedist of ergotherapeut kan het paard gebruiken als medium bij een fysiotherapeutische behandeling.
Het accent ligt dan op medisch terrein.
De ruiter hoeft het paard niet te sturen; dat doet de therapeut.
De 'patiënt' reageert op de beweging van het paard.
Doordat het paard driedimensioneel beweegt, voedt het het bewegingspatroon van de mens.
Hierbij wordt een beroep gedaan op:

  • houding
  • bewegingspatroon
  • evenwicht

5. Psychotherapie met het paard

andre 4 Mensen met sociale en psychische problemen vinden in hippotherapie een nieuwe, frisse aanpak.

Door met het paard te communiceren - op de rug of ernaast - werk je met en aan persoonlijkheidskenmerken, gedragspatronen en emoties.

Het dier wordt een metgezel, vangt de emoties, steunt bij het nemen van beslissingen.
Een dergelijke relatie opbouwen met een paard, is zeer verrijkend. Het stimuleert leerprocessen rondom:

  • je kunnen ontspannen
  • je bewust worden van blokkades
  • zelfvertrouwen opbouwen
  • grenzen leren kennen en accepteren
  • je bewust worden van lichaamstaal